Consiliul Mitropolitan

Consiliul Mitropolitan

În conformitate cu Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale:


Art. 17 Consiliul Mitropolitan este organ executiv al Adunării Mitropolitane.

Art. 18 Consiliul Mitropolitan este alcătuit din membri de drept:


, şi din membri aleşi:

  • câte un cleric şi doi laici din fiecare eparhie, desemnaţi de Adunarea Mitropolitană pentru un mandat de doi ani.


Dintre membrii cu vot deliberativ sunt aleşi un secretar şi un trezorier.

Art. 19 Consiliul Mitropolitan se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an şi în şedinţă extraordinară de câte ori este nevoie, la convocarea Mitropolitului. În caz de urgenţă, Mitropolitul poate să consulte în scris (fax sau e-mail confirmat prin scrisoare) membrii Consiliului mitropolitan. Aprobarea sau respingerea propunerii trebuie să întrunească două treimi din voturile membrilor. Răspunsul consilierilor trebuie să fie formulat în scris (fax sau e-mail confirmat prin scrisoare) şi intră în aplicare imediată, fiind considerat drept decizie a unui Consiliu Mitropolitan extraordinar.

Art. 20 Atribuţiile Consiliului Mitropolitan sunt:

  1. Elaborează raportul de activitate al Mitropoliei;
  2. Exercită atribuţiile Adunării Mitropolitane între sesiunile acesteia, cu excepţia celor rezervate în exclusivitate Adunării Mitropolitane (Art. 16b, 16d, 16e şi 16g);
  3. Veghează la îndeplinirea hotărârilor Adunării Mitropolitane;
  4. Avizează consultativ asupra propunerilor de modificare a structurii administrativ-teritoriale a Mitropoliei;
  5. Face propuneri Sinodului Mitropolitan şi Adunării Mitropolitane pentru activităţi şi strategii pastoral-misionare şi educative la nivel mitropolitan;
  6. Evaluează activităţile de autofinanţare la nivel mitropolitan şi propune programe şi măsuri necesare bunei administrări.


Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 06 ianuarie 2019

Botezul Domnului – Epifania; Duminica Botezului Domnului

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Marți 01 ianuarie 2018

Tăierea Împrejur cea după Trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 30 decembrie 2018

Duminica după Nașterea Domnului (a Dumnezeieștilor părinți David împăratul,Iosif logodnicul şi Iacov fratele Domnului) (Fuga în Egipt)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Marți 25 decembrie 2018

Nașterea Domnului- Crăciunul

» citeste in continuare

Scrisoare pastorală la Nașterea Domnului 2018

Hristos se naște - Să căutăm să trăim în bunătatea lui Dumnezeu!

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 23 decembrie 2018

Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului)

» citeste in continuare