Martor 3 - Valeriu Gafencu

 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părintelui nostru Mitropolit IOSIF, sâmbătă 25 februarie 2012, la Catedrala mitropolitană Sfinţii Arhangheli din Paris s-a desfasurat ciclul de conferinţe comemorative MARTOR, dedicat martirilor mărturisitori din temniţele comuniste, şi nu numai. Programul întregii zile a fost consacrat memoriei celui care a fost « sfântul închisorilor » - VALERIU GAFENCU. Înaltpreasfinţitul Iosif a deschis ziua şi a oficiat parastasul de veşnică pomenire pentru Valeriu, mort în urmă cu şaizeci de ani, pe 18 februarie 1952.
Valeriu Gafencu a luptat pentru apărarea credinţei ortodoxe, fiind unul dintre studenţii care au luminat şi sfinţit închisorile comuniste.
Din cauza apartenenţei sale la mişcarea legionară, a fost condamnat ca duşman al ordinii publice în 1941, când avea doar douăzeci de ani, la 25 de ani de muncă silnică. Din 1942 până în 1948 este închis la Aiud, ultimii doi ani petrecându-i în colonia de munca de la Galda de Jos şi Unirea. Începând cu luna mai 1948 până în decembrie 1949 îl regăsim în închisoarea de la Piteşti, de unde este transferat la Văcăreşti, fiind grav bolnav de TBC. În februarie 1950 este trimis la închisoarea-sanatoriu din Târgu-Ocna, unde-şi va găsi sfârşitul.
În « lavra » Aiudului, în iunie 1943, Valeriu ne spune : « trăiesc momente mari ; cele mai mari momentedin viaţa mea ». Prin multă rugăciune primeşte lumina de la Dumnezeu ; începe « creşterea lui în Duhul», ne spune Ioan Ianolide, având neîncetată rugăciunea lui Iisus.
În mica « obşte » de la Aiud şi Galda de Jos aprofundează Sfânta Scriptură, Patericul şi primele volume din Filocalie (volume dăruite de părintele Arsenie Boca). Iar la Târgu-Ocna, Ioan Ianolide (singurul care, prin voia lui Dumnezeu, l-a însoţit pe Valeriu în toate aceste locuri de detenţie) ne face partaşi sfinţeniei lui Valeriu : « ajunsese la maturitatea duhovnicească », « era sufletul atmosferei duhovniceşti, întărindu-i pe toţi cu puterea harului ce sălăşluia în el », « era un om în care via Hristos ».
Programul zilei 
09h30 – Cuvântul de deschidere al Înaltpreasfinţitului Mitropolit Iosif.
09h45 – Sfântul închisorilor. Masă rotundă cu IPS Iosif, Monahul Moise de la mânăstirea Oaşa (autorul cărţii cu acelaşi titlu), Carmen Ghiţă – fiica surorii (Eleonora) lui Valeriu.
11h30 – Valeriu Gafencu “sfântul închisorilor” – film din ciclul Noaptea pătimirilor (emisiune realizată de Radu Dinu, TVR International, 1998).
13h00 – Slujba Parastasului. Agapă.
Vânzare de carte.
14h00 – Basarabia deportată în Siberia - film (2011), cu o intervenţie despre film a Monahului Moise.
15h00 – Poeţi după gratii – antologie de poezii din închisori, ed. Mânăstirea Petru Vodă. Lansare de carte.
15h30 – Poeti după gratii – film, realizat de Monahul Moise de la Mânăstirea Oaşa.
16h00 – Întrebări şi răspunsuri. Vânzare de carte.
Mediatorul zilei a fost părintele Emilian Marinescu, consilier cultural.