Argument

 

Argument

Aflat la a patra ediție, festivalul "Din dragoste pentru Frumos" se alătură și de această dată celebrărilor propuse de Patriarhia Română, care a declarat 2014 drept „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“. Iubirea jertfelnică este tema comună a acestor două celebrări, o temă al cărei sublim și profunzime vor fi dezvăluite prin conferințele, concertele, expozițiile și spectacolele oferite în cadrul festivalului spre delectarea publicului dar mai ales spre stimularea dorinței lui de edificare și progres spiritual. Și aceasta pentru că Euharistia nu reprezintă o temă filozofică ci un nou mod de viețuire la care suntem chemați: modul de viață teandrică, divino-umană în care, purtându-l pe Hristos în noi, suntem acompaniați de Duhul Sfânt în orice act, gând și cuvânt, iar Dumnezeu Tatăl ne desăvârșește marile înfăptuiri ale vieții. Exemplul iubirii jertfelnice a Domnului Hristos este Calea spre acest mod de viețuire, asumat în mod exemplar de sfinți însă accesibil și chiar necesar tuturor, căci experiența divinului nu se poate prelungi în eternitate dacă nu a fost începută de aici, din vremelnicie (Sf. Siluan Atonitul).

Pentru a ne ajuta să trezim această "viață în Hristos" ce zace în profundul fiecăruia dintre noi, festivalul ne propune o incursiune caleidoscopică în diferitele valențe sub care se dezvăluie treptat tema iubirii jertfelnice anunțate mai sus. Elucidarea sensului teologic este baza pe care se construiesc comentariile de natură istorică, antropologică, sociologică și chiar artistică de vreme ce, prin forța lor expresivă, creațiile artistice au capacitatea de a înmagazina și restitui astfel de experiențe spirituale, iar "gesturile artistice" au forța de a le re-crea și a le restitui publicului ce și-a deschis fereastra sufletului spre o bună receptare. Festivalul "Din dragoste pentru Frumos" încearcă tocmai o astfel de punere în fază a unor experiențe spirituale decantate în sânul bisericii, a operelor artistice și a faptelor culturale care le restituie, precum și a oamenilor (invitați și spectatori) care sunt pe calea către aceste experiențe.

Sensul teologic al iubirii jertfelnice a lui Hristos ce ne deschide poarta spre îndumnezeire este lămurit prin conferințele părintelui Jean Boboc și al părintelui Jean Nicolae, sprijinindu-se pe exemple edificatoare din rândul sfinților ce s-au împărtășit deplin cu Hristos,  prin eforturi ascetice și combat spiritual, prin fapte bune și operă misionară, dar și prin martiriul asumat cu dragoste și bucurie. Lecția supremă lăsată de toți acești sfinți este aceea că misterul împărtășirii de dumnezeire, deși se înscrie în ritmul liturgic al bisericii prin cele două sfinte taine (Împărtășania și Spovedania), se poate manifesta în fiecare moment și în fiecare circumstanță a existenței noastre zilnice. Rugăciunea lui Iisus făcută cu mintea în inimă în mod neîntrerupt: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul" a îmbrăcat existența multor sfinți în lumina necreată a dumnezeirii. Sfinții martiri au primit aceeași aureolă pentru iubirea ce s-a dovedit mai tare decât moartea. Dincolo de aceste două categorii de elite spirituale, majoritatea sfinților au trăit în prezența divinului prin naturalețe și simplitate, invocând-o cu căldură în rugăciune, urmând cu credință și hotărâre sfaturile duhovnicești primite, încercând să fie plăcuți Domnului prin fiecare gest, gând și cuvânt și mai ales prin operele lor, prin ceea ce lasă în urmă.

Un excurs istoric va pune în evidență impactul social și spiritual incredibil pe care l-au avut sfinții prin simplitatea prezenței lor ce răspândește pace și trezește interogări, dincolo de orice voință de a face politică sau revoluție, chiar dacă de nenumărate ori în istorie au plătit tributul lor de sânge. Este nu doar cazul primelor secole creștine, ci și chiar al epocii contemporane care continuă să ofere sfinți și martiri în pofida spiritului ei secularizat. Actorul Michael Lonsdale ne face bucuria de a ne vorbi despre sfinții care au pus fundamentele atât de puternic creștine ale Franței și care i-au influențat propria sa experiență personală, oferindu-ne și un comentariu la filmul "Des hommes et des dieux" premiat la Cannes în 2010. Dat fiind cei 300 de ani ce se împlinesc de la jertfa lor, o comemorare specială va fi acordată Sfântului domnitor Constantin Brâncoveanu și celor patru fii ai săi, care au preferat martiriul în locul apostazierii la care au fost îndemnați. Ca în multe alte cazuri din istorie, acest martiriu a reprezentat încununarea unei vieți cu multe roade pe plan militar, social, caritativ, cultural, educativ. Cât despre construirea de biserici, domnitorul Brâncoveanu s-a distins prin promovarea unui nou stil arhitectonic plin de eleganță și rafinament, ce va fi pe larg descris de criticul de artă Anca Vasiliu în comentariul său la filmul Un chip de lumină - Arhimandritul Ioan, stareţul mânăstirii Hurezi 1692 – 1726, și de către maica Atanasia Văetiș, dr in istoria artei și muzeograf la mănăstirea Stavropoleus.

Din universul literaturii, festivalul a ales să se oprească asupra unei legende românești ce glorifică jertfa inerentă oricărui act creator. Este vorba de legenda Meșterului Manole, al cărei creație sub forma unei catedrale impunătoare se surpa în fiece noapte până în momentul în care și-a jertfit propria soție, zidind-o în peretele gros de piatră. Profesorul Ioan Taloș ne va restitui semnificația acestei legende în contextul mai larg al creațiilor populare și a celor artistice. 

Teatrul revine de asemenea pe scena festivalului cu bogăția sa de mijloace apte a recrea lumea cotidiană pentru a-i puncta dimensiunea sacră, în pofida tuturor aparențelor.

Ca în fiecare an, antropologia creștină va fi bine reprezentată spre a oferi noi explorări viețuirii tradiționale, pentru care nu există o ruptură existenţială între lumea materială şi cea spirituală, între eu şi cosmos, între lumea de aici şi lumea de dincolo. Din acest motiv, trăirea în intimitatea divinului este caracteristica esențială, ce poate fi percepută în tradițiile populare atât de bogate, în folclor, în întreaga ambianță pe care strămoșii noștri au știut să o creeze.

O bogată reprezentare în festival are și muzica sacră ce atinge atât de lesne corzile sensibile la spiritualitate ale sufletului nostru, deschizându-i ferestrele pentru a capta experiența compozitorului și pentru a-l primi finalmente pe Dumnezeu, ținta însăși a acestei experiențe. 

Expozițiile de icoană, pictură și fotografie vor înveșmânta ambianța festivalului, aspirând să ne purifice privirea făcând-o sensibilă la a sesiza sacrul din lumea ce ne înconjoară și la a simți prezența sfinților reprezentați în icoane. 

Modul de viață teandrică propus de Sfânta Euharistie este finalmente de regăsit și integrat în toate registrele existenței noatre, de cel mai profund spiritual care îl primește în mod tainic pe Hristos, până la aspectele exterioare ale vieții noatre cotidiene ce pot mărturisi de faptul că urmăm exemplul christic de impletire a iubirii și bucuriei cu jertfelnicia si sobrietatea. În speranța unei îmbogățiri reciproce, vă așteptăm cu drag să vă alăturați festivalului nostru ca participanți activi, plini de curiozitate și dorință de comunicare.

Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 16 decembrie 2018

Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși sau a Drepților Vechiului Testament)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM - Duminică 09 decembrie 2018

Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Joi 06 decembrie 2018

Sf. Ierarh Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 02 decembrie 2018

Duminica a 31-a după Rusalii (a Vindecării orbului din Ierihon)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Vineri 30 noiembrie 2018

+ Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat – ocrotitorul României

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 25 noiembrie 2018

Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor)

» citeste in continuare