Scrisoare pastorală a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale la luminosul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt


Descarcă aici Scrisoarea pastorală 

Preacuviosului și Preacucernicului Cler,

Cinului monahal și poporului binecredincios din cuprinsul

Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale,

Har, milă și pace de la Milostivul Dumnezeu,

iar de la noi, părintești binecuvântări.

 
 

 

Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari

 ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat,

Iubitorule de oameni, slavă Ţie

 

Troparul Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt

 

 

 

Preacuvioși şi Preacucernici Părinți,

Preacuvioase Maici,

Iubiți frați și surori întru Domnul,

 

 

Astăzi obștea creștinească cea dreptslăvitoare prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh. După cum Însuși Domnul făgăduise apostolilor Săi zicând că: „…va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului Care de la Tatăl purcede…” (Ioan, 15, 26), Duhul Sfânt S-a pogorât peste ucenicii Mântuitorului, îmbrăcându-i în acea „putere de sus” (Lc. 24, 49) care a făcut din ei adevărați martori, prin faptă și prin cuvânt, ai lui Dumnezeu printre oameni. Este vorba de împlinirea gândului cel din veac al Lui Dumnezeu, descoperit nouă prin întruparea Fiului Său cel Unul-Născut și prin Înălțarea și șederea Sa „de-a dreapta Tatălui”, care au adus firea omenească la locul și demnitatea care îi fuseseră hărăzite încă de la facere.

Odată cu Pogorârea Duhului Sfânt, Sfinții Apostoli și ucenicii Domnului primesc arvuna sfințirii omului și a întregii lumi. Revărsarea Duhului Sfânt aduce cu sine „putere de sus” (Lc. 24, 49), atât peste Apostoli, cât și peste sufletele celor care cred și mărturisesc că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat, „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” și Mântuitorul sufletelor noastre. 

Darurile pe care le-am primit la Slăvitul Praznic al Rusaliilor, prin Pogorârea Duhului Sfânt, sunt nenumărate, dar cel mai de preț dintre aceste daruri este darul iubirii lui Dumnezeu care s-a revărsat în inimile noastre. Dragostea Lui Dumnezeu pentru noi nu cade niciodată (cf. 1 Cor. 13, 8) și această dragoste se face în noi izvor de iubire față de cei din jurul nostru.

 

Dar a iubi pe aproapele înseamnă a da tot ce avem mai bun pentru acei frați mai mici ai noștri,  întrucât, făcând milostenie cu unii ca aceștia, Domnului am făcut (Mt. 25, 40).

 

Iubiți frați și surori întru Domnul,

 

Cu această iubire nemărginită au pornit Sfinții Apostoli la drum, pentru a propovădui Evanghelia dreptății, „învățând toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh; învăţându-le să păzească toate câte le-a poruncit Domnul, încredințați fiind, că El este cu noi toți, „în toate zilele până la sfârșitul veacului” (Mt. 28, 18-20).

În ziua de astăzi și noi suntem chemați să fim următori ai Sfinților Apostoli, chemând și noi Duhul cel Sfânt și, prin El, să dobândim mângâiere sufletelor noastre rănite de păcat și de egoism, de slăbiciuni și de neputință, dar și de tot felul de supărări și de neîmpliniri. Odată vindecați, prin rugăciunile Apostolilor, care au fost cei dintâi care au primit darul Sfântului Duh în chip de limbi de foc, vom putea lărgi inimile noastre ca să încapă în ele Cel Neîncăput și Nemărginit. Și, doar după ce vindecăm inimile noastre de toate neputințele ei, vom avea puterea și noi, ca și Apostolii, să fim propovăduitori ai iubirii Lui Hristos, care se face tuturor toate, pentru a-i câștiga pentru Împărăția Cerurilor.

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt este, deja de mai mulți ani, și un prilej de a da slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea pastorală, misionară și socială a Mitropoliei noastre de la Paris. Și anul acesta, cu atât mai mult, dăm slavă lui Dumnezeu pentru împlinirea pastoral-misionară a Mitropoliei noastre, care a văzut ajunse la maturitate două dintre fiicele sale duhovnicești: Episcopia Italiei şi Episcopia Spaniei şi Portugaliei, care au dobândit de curând câte un Arhiereu Vicar, respectiv, pe Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, pentru Italia, și pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, pentru Spania și Portugalia.

 

Se cuvine, așadar, ca și de această dată, fiecare parohie și mănăstire, prin bunăvoirea fiecăruia dintre frățiile voastre, să aducă susținerea ei la misiunea și lucrarea pe care o desfășoară Mitropolia noastră în folosul nostru al tuturor, pentru ca lumina Evangheliei, puterea Cuvântului Lui Dumnezeu și lumina credinței, să ajungă și la sufletele cele mai îndepărtate, acolo unde încă nu sunt parohii sau misiuni, mănăstiri sau schituri, acolo unde mulți dintre creștini sunt însetați și înfometați după Cel ce ne hrănește, nu cu pâinea cea trecătoare, ci cu Însuși Trupul și Sângele cel de viață dătător al lui Hristos.

 

De aceea, la sfârșitul slujbei de astăzi se va organiza îndătinata colectă pentru susținerea Mitropoliei noastre de la Paris, îndemnându-Vă pe fiecare să dați cât vă este cu putință, ca să putem aprinde o lumină și în sufletele celor care sunt departe de binecuvântările pe care le trăim noi astăzi.

 

Iubiți frați și surori,

 

Vrednic este să mulțumim Domnului pentru toate darurile pe care le revarsă asupra noastră și mai ales pentru darul iubirii de aproapele, căci aceasta înseamnă că avem inimi de carne și nu inimi de piatră, după cum ne învață prorocul Isaia. Să nu uităm că darul primit de la Dumnezeu rodește doar dacă este împărtășit cu semenii noștri, „pentru iubirea de frate, dăruind Domnul harul Său[1].

 

Încredinţându-vă de rugăciunea noastră de mijlocire înaintea lui Dumnezeu, ai voștri ierarhi și păstori și rugători către Hristos Domnul, membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale,

 

 

 

 

† Mitropolitul IOSIF

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

 

 

† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

† Episcopul TIMOTEI

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

 

† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL

al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

 

 

† Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

† Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

 

 

 

Dată la reședința noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt,

27 mai, anul mântuirii 2018

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Cuviosul Siluan Athonitul – Arhimandritul Sofronie, traducere din limba rusă Ierom. Rafail (Noica), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009

 

 

26 Mai 2018