Scrisoare pastorală a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale la luminosul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt


 

Preacuviosului și Preacucernicului Cler, Cinului monahal și poporului binecredincios din cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, Har, milă și pace de la Milostivul Dumnezeu, iar de la noi, părintești binecuvântări.

 

„Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8, 12 – Evanghelia de la Praznicul Rusaliilor) Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți credincioși, Astăzi sărbătorim Pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii, la Ierusalim. Duhul Sfânt, „care de la Tatăl purcede” (Ioan 15, 26), Cel unul din Sfânta Treime, este trimis, după Înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos, peste Sfinții Apostoli, dând naștere astfel adunării celor care au iubit arătarea lui Dumnezeu Întrupat, adică Bisericii. Duhul Sfânt aduce mângâiere sufletelor rănite de păcat și de durere, de descurajare și de cădere, El cercetează și vindecă neputințele noastre. El este Cel Care, la începuturi, a dat viață lumii, Care a fost trimis în lume pentru a înnoi în fiecare persoană chipul Lui Hristos cel Înviat, să stâmpere sufletele însetate de iubire și de Viață. În Biserică se pune temelia acestei înnoiri, prin Sfintele Taine ale Botezului, Mirungerii și Împărtășaniei. Astfel, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, fiecare dintre cei botezați devine „templu” (lăcaș) al Preasfintei Treimi, purtător al harului și al iubirii dumnezeiești. Peste el se revarsă darurilor cele neprețuite ale Sfântului Duh: „iubirea, bucuria, pacea, îndelungarăbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea și înfrânarea poftelor.” (Gal. 5, 22-23). Iubiți credincioși, Perioada în care ne aflăm este una deosebită. Liniștea de care a fost cuprinsă, pentru aproape trei luni, lumea în care trăim, ne-a redeschis calea către firescul liniștii sufletești în care ar fi normal să petrecem în toate zilele. Ne-a dat prilejul de a ne întâlni din nou cu Hristos Cel pe Care de multe ori Îl uităm, Îl ignorăm, Îl punem între parantezele vieții și ale rutinei cotidiene. Cu Cel pe Care, doar atunci când vine criza – momentul adevărului –, Îl căutăm, căci știe să vindece desăvârșit rănile noastre. Știe să vindece inimile rănite, sufletele robite și familiile dezbinate; știe să aducă pace; știe să aducă liniște; știe să rezidească tot ce a fost dărâmat; să vindece pe cel bolnav, să-l ridice pe cel căzut, să tămăduiască ce este de netămăduit; să ierte ce este de neiertat, să îndrepte cele de neîndreptat și, mai ales, să rezidească chipul lui Dumnezeu în om, prin harul Duhului Sfânt, ce se înnoiește în noi astăzi. Cu ajutorul Domnului, bisericile noastre au început să se redeschidă, putem din nou primi hrana cea Vie, Sfântul Trup și Scumpul Sânge ale Domnului, adevăratul leac al nemuririi, de care am fost văduviți mai bine de două luni de zile; să luăm însă aminte să nu închidem „bisericile” pe care mila lui Dumnezeu le-a redeschis în inimile și în casele noastre, în această perioadă. Să nu uităm ce am învățat în ultimele luni: compătimirea, dăruirea de sine, iubirea, nădejdea, credința, înțelegerea, și mai ales, iertarea. Am învățat că mai există o altă lume în spatele ușilor caselor noastre! Când acestea s-au închis, sufletele și inimile noastre s-au deschis și au început să caute către cer. Iubiți credincioși, În vremea pandemiei, Biserica nu a intrat în carantină duhovnicească, ci a rămas mereu aproape de cei aflați în suferință, prin ajutoare concrete în alimente, medicamente, produse de primă necesitate și bani. Mulți dintre frățiile voastre ați susținut și susțineți în continuare numeroasele proiecte sociale în desfășurare, fapt pentru care vă suntem recunoscători și îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să vă binecuvinteze! După cum bine știți, în fiecare an, la praznicul Rusaliilor, se organizează o Colectă în sprijinirea lucrării pastoral-misionare și sociale pe care o desfășoară Centrul Mitropolitan de la Paris.

Suntem conștienți că treceți cu toții prin momente de strâmtorare materială în contextul crizei actuale, însă suntem tot așa de conștienți că grija pentru cei care au avut de suferit mai mult decât noi nu o neglijați. De aceea apelăm la bunăvoința dumneavoastră și vă adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, fiecare după posibilitățile sale, știind că „cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său” (I Ioan 4, 21). Astfel, putem contribui și noi la mângâierea și ajutorarea celor mai lipsiți decât noi, a celor aflați în suferință, de multe ori la limita subzistenței, săvârșind un lucru bineplăcut lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt. „Să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci și cu fapta și cu adevărul.” (I Ioan, 3, 18).

Să mulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, mai cu seamă astăzi, când se prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh, pentru toate darurile Sale, revărsate în Biserică, rugându-L să ne facă parte tuturor de înnoirea harului Său în inimile noastre. Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!

 

Ai voștri ierarhi și păstori și de tot binele cel spre mântuire doritori,

† Mitropolitul IOSIF al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

 † Episcopul SILUAN al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Episcopul TIMOTEI al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

 † Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 † Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

Dată la reședința noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, la 7 iunie, în anul mântuirii 2020.

7 Iunie 2020

Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 28 noiembrie 2021

Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 21 noiembrie 2021

(†) Intrarea în Templu a Maicii Domnului. Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina)

» citeste in continuare

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2021, privind însemnătatea Anului omagial al pastorației românilor din afara României și a Anului comemorativ al celor adormiți

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din Patriarhia Română, Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări! Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți frați și surori în Domnul,

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 14 noiembrie 2021

Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 07 noiembrie 2021

Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Luni 01 noiembrie 2021

Sfinții doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Asia

» citeste in continuare