Comunicat de presă


P A T R I A R H I A     R O M Â N Ă

SECTORUL RELAŢII BISERICEŞTI, INTERRELIGIOASE

ŞI COMUNITĂŢI BISERICEŞTI EXTERNE

 

Palatul Patriarhiei

Aleea Dealul Mitropoliei 25, 040163, Bucureşti IV, România

tel. +40-21-406.71.71;    fax +40-21-406.71.72

www.patriarhia.ro         e-mail: externe@patriarhia.ro

 

Comunicat de presă 

 

În data de 8 iulie 2020, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare Sanctităţii Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului  - Noua Romă, Patriarh Ecumenic, în care exprimă susţinerea Patriarhiei Române pentru menţinerea statutului actual al Basilicii Sfânta Sofia din Constantinopol (Istanbul), ca muzeu. Demersul Patriarhiei Române are în vedere valoarea inestimabilă a acestei basilici, unanim recunoscută ca simbol al credinţei şi civilizaţiei creştine şi al artei universale, ceea ce a determinat înscrierea sa de către UNESCO în patrimoniul cultural universal, în anul 1985.

                În acest context, Patriarhul României îşi exprimă solidaritatea cu toţi cei care apără acest simbol al Bisericii Ortodoxe universale.

Prin demersul Bisericii Ortodoxe Române, membrii Sfântului Sinod, clerul şi întregul popor român dreptcredincios din România exprimă un sprijin concret faţă de Patriarhia Ecumenică, în apărarea statutului actual al Basilicii Sfânta Sofia.

 

Sectorul relaţii bisericeşti, interreligiose şi comunităţi bisericeşti externe

8 Iulie 2020

Actualităţi