Marc-Antoine Costa de Beauregard, Le Sacrement de l’homme

Les Éditions du Cerf, Paris, 2021, 275 p.

Le Sacrement de l’hommeTaina Omului, acesta este titlul celei mai recente cărți apărute sub semnătura părintelui Marc-Antoine Costa de Beauregard, protoiereu al Protopopiatului Ortodox Român al Franței (Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale).

Prezenta carte se înscrie în linia de cercetare a părintelui Marc-Antoine, fiind în strânsă legătură cu teza sa de doctorat: Souffrance et obéissance : la personne et la Croix (Suferință și ascultare : persoana și Sfânta Cruce). Cu toate acestea, autorul precizează încă din Introducere că „una din preocupările epocii noastre alături de conștiința ecologică, rămâne întrebarea antropologică. Paginile ce urmează explică că Omul nu este un obiect de cercetare științifică, ci o taină de care trebuie să ne apropiem, să o înțelegem ca revelație divină, într-o veritabilă teologie a Omului” (p. 9).

În prefața cărții, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale subliniază că „putem vedea în renunțarea masivă a omului la umanitatea sa un eșec al modernității de a defini omul și umanitatea. (...) Apropiindu-ne de taina prezentă mereu în om, în felul în care omul a fost creat de Dumnezeu, după chipul și asemănarea Sa, putem să ne apropiem de adâncimile acestei taine pe care omul o poartă în el însuși, de Iisus Hristos, Omul-Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului” (p. 11).

Cartea părintelui Marc-Antoine are 7 capitole: Omul, Ideea din veșnicie a lui Dumnezeu, Dumnezeu-Omul, starea firească a umanității, Omul – Creatură teomorfică, Antropologia trinitară, Dimensiunea cosmică a antopologiei, Ființa antinomică a Omului și Condiția Umană. Cercetarea întreprinsă de p. Marc-Antoine se bazează pe scrierile Sfinților Părinți, îndeosebi pe opera Sfântului Chiril al Alexandriei și a Sfântului Maxim Mărturisitorul, pe scrierile părinților capadocieni, dar și pe lucrările Sfântului Irineu de Lyon, Sfântul Ioan Damaschin, Nicolae Cabasila și Grigorie Palama. Dintre marii teologi citați de către părintele Marc-Antoine îl amintim în primul rând pe părintele Dumitru Stăniloae, dar și pe p. Boris Bobrinskoy, pe arhim. Placide Deseille, pe Olivier Clément, pe Vladimir Lossky, pe Michel Stavrou, pe Jean-Claude Larchet, iar din spațiul catolic și protestant pe Hans-Urs von Balthasar, Irénée Hausherr, Lars Thunberg.

Având aceste repere, scripturistice, patristice și neopatristice, alături de teologii creștini din secolul al 20-lea, părinte Marc-Antoine Costa de Beauregard nu ezită să afirme că antropologia, adică învățătură despre om, are în miezul ei pe însuși Mântuitorul Hristos. De aceea, cartea se dovedește extrem de utilă nu doar pentru teologi, ci și pentru toți cei care caută răspunsul la întrebarea: „Ce este Omul?”.

 

Pr. Alexandru Ojică

12 Iulie 2021