9 iunie 2012 - Consulat itinerant la Nantes (Franţa)


Consulat itinerant la Nantes 

9 iunie 2012

Ambasada României la Paris organizează sâmbătă 9 iunie 2012 un Consulat itinerant la Nantes. 

Toţi cei care doresc să se înscrie sau vor să clarifice unele probleme înainte de a se înscrie, sunt rugaţi să transmită cererile la adresa de e-mail:iuga2001@yahoo.com sau la numarul de telefon 0645317718, în care să menţioneze serviciile consulare sau problemele pe care doresc să le rezolve cu acest prilej.

În cadrul consulatului itinerant vor fi prestate următoarele servicii consulare:

Autentificare procuri:
-vânzare - cumpărare 
-împuternicire şi acord  pentru eliberarea de paşapoarte pentru copii
-pentru obţinerea unui nou permis de conducere, în locul celui pierdut sau furat
-pentru obţinerea unei noi cărţi de identitate în locul celei pierdute sau furate 
-pentru pensie
-judiciare
-pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar
-pentru obţinerea certificate de stare civilă : certificat de naştere (CN), de căsătorie (CC) sau deces
 
Autentificare declaraţii:
-de acceptare sau renunţare la succesiune,
-pentru ieşirea copiilor din România
 
Pentru căsătorie:
-certificat de cutumă
-certificat de celibat  
 
Solicitare de acte din România – Certificate de naştere, de căsătorie si caziere judiciare (CJ)
 
-legalizarea de copii ale unor documente originale
-traduceri legalizate CN, CC, CJ;
-preluarea de cereri pentru transcrierea certificatelor de naştere si de căsătorie emise în Franţa
-preluarea cererilor în vederea emiterii de diverse atestaţii ( inclusiv atestaţie permis)
-preluarea de cereri în vederea înscrierii menţiunii de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe marginea actului de naştere şi/sau de căsătorie
-preluarea de dosare de redobândire a cetăţeniei romane
-preluarea de dosare de viză
-preluarea de cereri de clarificare a cetăţeniei române
 
Locul în care se va desfăşura Serviciul Consular este: 37 rue Gaston Turpin, 44000, Nantes
Dispunem de parking gratuit!
Cei care au nevoie de acte traduse pentru traducător acreditat sunt rugaţi să menţioneze în e-mail!

2 Mai 2012

Actualităţi