Hram în parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Bristol, Marea Britanie


Hram în parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Bristol, Marea Britanie

Sâmbătă (19 mai) şi duminica (20 mai 2012), credincioşii din Parohia Ortodoxă Română Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Bristol, Marea Britanie, au sărbătorit pentru prima dată hramul bisericii. Cu această prilej de comuniune sfântă, din încredintarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, slujba arhiereasca a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Ignatie Mureşeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, înconjurat de un sobor de preoţi si diaconi din diverse parohii ortodoxe române din Marea Britanie: Pr. Protopop Silviu Petre Pufulete (Londra), Pr. Constantin Popescu (Leeds), Pr. Marcel Oprisan (Glasgow,Scoţia), Pr. Dan Ghindea (Nottingham), Pr. Mihai Novacovschi (Birmingham), Diac. Ciprian Bădin, Diac. Andreas Andreopulos, precum şi slujitorii parohiei gazde: Pr. Ioan Claudiu Moldovan, parohul comunităţii ortodoxe române din Bristol şi  Pr. Emilian Roman.

Din partea Ambasadei Române a Marii Britanii şi Irlandei de Nord a luat parte Excelenţa Sa, Domnul Ambasador, Dr. Ion Jinga, care recent a fost declarat “ambasadorul anului” din Marea Britanie, bucurie împărtăşită şi credincioşilor prezenţi la slujbă.

Prăznuirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena a fost prefaţată de slujirea Vecerniei mari cu Litia, în care Preasfinţitul Părinte Ignatie Mureşeanul a tâlcuit, în cheie biblică şi patristică, versetul veterotestamentar: “Părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li s-au strepezit dinţii (…) Sufletul care păcătuieşte va muri. Fiul nu va purta nedreptatea tatălui, şi tatăl nu va purta nedreptatea fiului. Celui drept i se va socoti dreptatea sa, celui rău, răutatea sa” (Iez. 18: 2, 20). Apoi, de dimineaţă,  în ziua sărbătorii a fost săvârşită Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie, în cadrul căreia pe lângă cuminecarea cu Sfintele Taine a unei mulţimi considerabile de credincioşi, am ascultat meditaţia duhovnicească a Preasfinţitului Ignatie Mureşeanul, care a avut drept tematică: “Hristos – cel mai bun oftalmolog: a vedea înseamnă a mărturisi imbatabil credinţa în El”. 

Întreaga sărbătoare a fost frumos aureolată de agapa creştină, care a readus în minte şi în inimă parfumul comuniunii vieţii primilor creştini. 

Toate aceste bucurii au fost posibile datorită harului lui Dumnezeu, a prezenţei taince a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, a binecuvântării calde a Înalpreasfinţitului Iosif, care l-a delegat pe Preasfinţitul Ignatie Mureşeanul pentru slujirea la acest hram, precum şi graţie marinimiei jertfelnice a Părintelui Claudiu Ioan Moldovan, secondat de Părintele Emilian Roman, precum şi de vrednicii şi inimoşii creştini ortodocşi români din Bristol.

23 Mai 2012