Scrisoare pastorală a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale la luminosul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt


 

Preacuviosului și Preacucernicului Cler,

Cinului monahal și poporului binecredincios din cuprinsul

Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale,

Har, milă și pace de la Milostivul Dumnezeu,

iar de la noi, părintești binecuvântări.

– Cincizecimea –

Puterea sfinţitoare şi înnoitoare a Sfântului Duh în lume

 

„Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească

acei ce cred în El.” (In. 7, 37-38)

 

Preacuvioși şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi,

 

Astăzi sărbătorim marele Praznic al Pogorârii Sfântului Duh care se petrece la cincizeci de zile după Învierea Domnului Iisus Hristos. Toți suntem chemați să ne deschidem mințile și inimile către darul Duhului Sfânt, pe care Mântuitorul L-a promis în mai multe rânduri ucenicilor Săi, fiind primul și cel mai mare dar pe care ni l-a dat odată cu Învierea Sa. Însuși Domnul S-a rugat Tatălui pentru ca noi să primim acest dar, după cum găsim scris în Sfânta Evanghelie de la Ioan: „Dacă mă iubiți, păziți poruncile Mele; iar Eu mă voi ruga Tatălui și alt Mângâietor vă va trimite, ca să fie cu voi în veci.” (In. 14, 15-16).

 

Aceste cuvinte ne aduc mereu aminte că dragostea pentru o persoană, și de asemenea pentru Domnul, se dovedește prin fapte și nu doar prin cuvinte. A fi creștin nu înseamnă doar apartenența la o anumită cultură sau aderarea la o anumită doctrină, ci mai degrabă legarea vieții, în toate aspectele sale, de persoana lui Iisus și, prin El, de Tatăl Cel din Ceruri. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul făgăduiește ucenicilor Săi darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt,  care purcede din Tatăl și este trimis de Fiul, este Cel care ne unește cu Hristos prin Sfintele Taine și ne împărtășește viața Lui. Duhul Sfânt ne învață singurul lucru care cu adevărat trebuie: să iubim așa cum iubește Dumnezeu, Iubirea veșnică.

 

Duhul Sfânt ne învață să iubim și ne aduce mereu aminte tot ce a făcut Domnul Hristos pentru mântuirea noastră. El nu aduce o învățătură nouă, ci o face vie pe cea a lui Iisus, pentru ca timpul care trece să nu o șteargă sau să o slăbească. Duhul Sfânt seamănă această învățătură în inimile noastre și ne ajută să o trăim, făcând-o să rodească în noi rod de viață veșnică. În același timp, ne pregătește inimile pentru a fi în stare să primească cuvintele dumnezeiești și ne dă puterea de a-L mărturisi pe Hristos cu curaj apostolic, sporind tot mai mult în dragostea Lui.

 

Iubiți credincioși,

 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dedicat anul 2022 „rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”. Anul omagial dedicat rugăciunii îşi propune să reamintească poporului dreptcredincios că temelia legăturii noastre cu Cel care ne-a dăruit această viată este rugăciunea, practicată atât la nivel comunitar, în Biserică, cât și personal, în programul nostru de zi cu zi. Rugăciunea înseamnă, însă, dincolo de cele ce se rânduiesc în Biserică și în cărțile de rugăciuni, exercițiul păstrării conștiinței prezenței lui Dumnezeu în viața noastră - a prezenței Celui Care ne-a făgăduit să fie cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacului (Mt. 28, 20).

 

Anul comemorativ 2022 este dedicat și „Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț” – adevărați purtători și trăitori ai Duhului Sfânt, trei sfinți care ne sunt referințe în ceea ce privește rugăciunea și viața bineplăcută lui Dumnezeu.

 

Chipurile pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ni le aduce spre cinstire în acest an comemorativ, dimpreună cu reamintirea importanței rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, ne ajută pe fiecare dintre noi să ne reînscriem în perspectiva cea adevărată a pocăinței și a asumării propriilor noastre păcate și scăpătări. Astfel, Dumnezeu va lucra în noi, prin Harul Său, acea curățire pe care numai Lumina Sa o poate împlini și care ni se face, deodată, pocăință, mângâiere, rugăciune, cunoștință și recunoștință față de Cel care este luminarea sufletelor și a trupurilor noastre.

 

Iubiți credincioși,

 

Suntem conștienți că treceți cu toții prin momente de strâmtorare materială, datorate vremurilor pe care le trăim, atât în ce privește pandemia din ultimii ani cât și războiul de la porțile Europei. Însă suntem tot așa de conștienți că grija pentru suflet și mântuire nu o neglijați niciodată.

 

În duhul iubirii creștine și în dorința de a o împărtăși cu cei aflați în nevoi, ca în fiecare an, la acest Praznic luminos, organizăm o colectă în bani, la care vă invităm să participați, îndemnându-vă să dăruiți din puținul frățiilor voastre, pentru a sprijini lucrarea social-filantropică și pastoral-misionară din cuprinsul Mitropoliei noastre.

 

mulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, mai cu seamă astăzi, când se prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh, pentru toate darurile Sale, revărsate în Biserică și dăruite nouă, rugându-L să ne facă parte tuturor de înnoirea harului Său în inimile noastre. Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!

 

Ai voștri ierarhi şi păstori şi de tot binele cel spre mântuire doritori,

 

† Mitropolitul IOSIF

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

 

† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

† Episcopul TIMOTEI

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

† MARC NEMŢEANUL

Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

 

† ATANASIE DE BOGDANIA

Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

† TEOFIL DE IBERIA

Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

 

Dată la reședința noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt,

la 12 iunie, în anul mântuirii 2022.


10 Iunie 2022

Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 25 septembrie 2022

Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 18 septembrie 2022

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Miercuri 14 septembrie 2022

Înălțarea Sfintei Cruci (Post)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 11 septembrie 2022

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 04 septembrie 2022

Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat)

» citeste in continuare

Rugăciunea – izvor de pace, bucurie şi comuniune

Mesajul Preafericitului Părintelui nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la începutul anului școlar 2022-2023

» citeste in continuare