2014 An aniversar - 10 ani de la înființarea Parohiei de la Lille

Ziua de 12 octombrie 2014 - va rămâne înscrisă în istoria Parohiei de la Lille ca zi de mare binecuvântare

 

 

2014 An aniversar

 

10 ani de la înființarea Parohiei de la Lille

 

 

Anul 2014 ca an aniversar al parohiei de la Lille a marcat cei zece ani de la înființarea parohiei prin mai multe conferințe și întâlniri în cadrul parohiei pe tot parcursul anului, care ne-au pregătit pentru încununarea tuturor eforturilor de a avea un al doilea ocrotitor al parohiei pe Sfânta Cuvioasă Parascheva prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif.

Cu ocazia primului hram al cuvioasei Parascheva, în data de 12 octombrie 2014 la cei 10 ani de existență a Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Lille – Franța, Sfânta și dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif, care a amintit prima sfântă liturghie săvârșită în data de 04 octombrie 2004 de către părintele Ioan MERA în Lille.

Printre preoții prezenți amintim pe părintele protopop Marc Antoine Costa de Beauregard și pe părintele arhidiacoGrigorie, cărora le mulțumim pentru dragostea lor de a ne fi alături la acest moment aniversar al parohiei.  Cu acest prilej S-a  adus mulțumire bunului Dumnezeu pentru toate realizările din toți cei zece ani și a fost instalată catapeteasma care a fost sfințită în această zi de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif.

 

Veșmântul Cuvioasei Parascheva, care a acoperit o perioadă de timp moaștele Sfintei a fost așezat în biserică la loc de mare cinste pentru

 închinarea tuturor creștinilor. Acest veșmânt a fost primit de parohia noastră în data de 28 iulie 2014 ca dar al Înaltpreasfințitului Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la cererea Înaltpreasfințitului Iosif, cărora le mulțumim din suflet.

 

 

Tot cu această ocazie Înaltpreasfințitul părinte Mitropolit Iosif a acordat Diplome cu distincția « Gramată Mitropolitană » membrilor parohiei care s-au implicat în misiunea parohiei în cei zece ani, iar părintelui paroh Ioan MERA înalta distincție de Purtător de Cruce Mitropolitană.

 

Din cuvântul și îndemnurile Înaltpreasfințitului Iosif cu ocazia hramului desprindem :

« Pentru noi creștinii ortodocși, iconostasul are o importanță foarte mare, iar biserica o așezăm după cum este teologia noastră, o teologie a frumuseții lui Dumnezeu întrupat, a frumuseții omului în Dumnezeul cel întrupat, pentru că noi regăsim frumusețea adevărată în frumusețea lui Dumnezeu întrupat ; pentru că firea noastră omenească a fost înfrumusețată, a fost sfințită, a fost luminată, a primit frumusețea cea care nu trece niciodată și a fost îndumnezeită.

Nu e puțin lucru ca cineva să se îngrijească de frumusețea casei lui Dumnezeu și să se străduiască să ajute cu bani, cu lucruri, cu orice.

O comunitate înainte de toate trăiește din dragoste, trăiește din întâlnire, din comuniune, din iertare și mai ales din harul lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de slujitori. Și cel care slujește biserica este preotul, pe care episcopul îl trimite în parohie, așa cum l-am trimis și eu pe părintele Ioan acum zece ani la dumneavoastră. Erau doar două familii la Lille.

 

 

Dumnezeu nu ne lasă, doar să nu ne fie frică, teama vine din necredință.

 

Poate să fie preot care să nu aibă o iubire jertfelnică? Niciodată … de aceea, îi dau această Cruce Mitropolitană părintelui Ioan pentru a-l întări în dragostea aceasta jertfelnică, în jugul careia și-a prins toată viața lui. Și nu numai a lui și a familiei lui, a soției, a copiilor, pentru că preotul nu este preot singur, este preot cu preoteasa, de aceea se numește preoteasă și cu toată familia lui. Toți participă la viața Bisericii, sunt în prima linie a Bisericii. Această Cruce mitropolitană este pentru recunoașterea tuturor sacrificiilor pe care toți le-ați făcut.

Rog pe bunul Dumnezeu să îi ușureze crucea lui, îngreuindu-i-o. Mai fericiți sunt cei cărora li se îngreuiază crucea și o duc totuși pâna la capăt căci mare va fi bucuria pe care Domnul le-a rezervat-o acolo unde ne primește pe fiecare într-un fel sau altul ».

Părintele paroh Ioan MERA a mulțumit tuturor pentru toate. Din cuvântul său amintim :

« Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a acordat această binecuvântare cerească, fiindu-ne în permanență alături aici, în această comunitate românească de la Lille. Înaltpreasfințitului Iosif îi mulțumim foarte mult de grija sa părintească pe care o are în rugăciune, purtându-ne în permanență pe noi toți înaintea tronului slavei Dumnezeirii, pentru ca noi, rugându-ne unii pentru alții să putem să ne bucurăm de lucrarea harului Duhului Sfânt în viața noastră. Dar aici la Lille, Înaltpreasfințitul Iosif amintea că această parohie a început de la două familii în 2004. Atunci cele două familii au cerut la Mitropolie să vedem care este rostul acestei zone, să vedem dacă putem face o parohie. Bineînțeles că apoi am găsit și alte familii care s-au alăturat parohiei și lucrării pastorale din zonă, cărora le mulțumim foarte mult și care pe parcursul anilor au fost aici binecuvântând pe Dumnezeu întotdeauna și mulțumindu-I pentru toate darurile pe care le-am primit. Noi, urmăm sfatul Înaltpreasfinției Sale și întotdeauna îl punem la suflet, că vine ca o binecuvântare directă pe care ne-o dă în permanență, să ne adunăm la slujbă în rugăciune, să ne jertfim toată viața noastră, căci așa spunem la Sfânta Liturghie : « toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm ». Să ne jertfim toate clipele vieții noastre gândind la Dumnezeu în rugăciune și venind aici la Sfânta Liturghie ca să ne împărtășim de darul binecuvântat care ne vine prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar, să știți că zece ani au trecut repede, așa cum trece și viața omului și totuși încă nu avem acea satisfacție sau bucurie duhovnicească să vă vedem, cum spunea și Înaltpreasfinția Sa venind și pregătindu-vă pentru Sfânta Împărtășanie cu regularitate. Trebuie să fim mai stăruitori în credință.

Stiți că anul acesta este anul Tainei Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii. Am făcut mai multe prelegeri pe această temă și am vorbit de fiecare dată despre aceasta după Sfânta Liturghie. Trebuie să ne reculegem și să facem o introspecție  în viața noastră duhovnicească și să vedem dacă suntem vrednici într-adevăr de chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează. Să vedem dacă ne aflăm pe calea cea dreaptă a mântuirii sau încă mai șerpuim pe căile lăturalnice ale vieții acesteia pământești. Să ne apropiem cu inima deschisă, cu cugetul curat de Domnul și să ne împărtășim de toată lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră.

 De aceea cu toții, mai puțini sau mai mulți venind aici la biserică, ați fost în duhul acesta al rugăciunii ca să ne ajutați și să ne ajutăm unii pe alții ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, ceea ce a dat și o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru noi toți - această lucrare a catapetesmei pe care am reușit să o facem, precum și toate lucrările care s-au făcut în biserică. Mulțumim Înaltpreasfinției Sale pentru toată dragostea și jertfa pe care a făcut-o de-a lungul anilor, venind aici de multe ori la Lille în cadrul hramurilor parohiei în jurul datei de 7 ianuarie de ziua Sfântului Ioan Botezatorul și chiar și cu alte ocazii ale vizitelor pastorale. Acum, la zece ani, Înaltpreasfinția sa ne-a acordat al doilea protector pe lângă Sfântul Ioan Botezătorul și pe Sfânta  Cuvioasă maica noastră Parascheva de la Iași. Pentru rugăciunile Cuvioasei Parascheva, Dumnezeu sa ne binecuvinteze pe toți.

Înaltpreasfințitul a binecuvântat și veșmântul  Cuvioasei Parascheva pe care l-am primit în dar de la Iași, prin cererea pe care Înaltpreasfinția Sa a făcut-o către Înaltpreasfințitul Teofan, pentru parohia noastră. De acum încolo ne vom bucura îngenunchind în fața acestui veșmânt al Cuvioasei care a acoperit pentru o perioadă de câteva luni moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, anul acesta în zilele Paștelui și vă rugăm pe toți să veniți să vă închinați acestui veșmânt ca și cum am avea-o pe Cuvioasa Parascheva aici în mijlocul nostru.

Mulțumesc Înaltpreasfințitului Iosif pentru acest cadou minunat de a purta Crucea Mitropolitană, această cruce care este o bucurie pentru fiecare dintre noi, după cum spune Sfântul Apostol Pavel « mie nu-mi este a mă bucura decât în Crucea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos » ; asemenea bucurie simt și eu. Înaltpreasfințitul a spus că această cruce să-mi dea o jertfă mai grea, adică o bucurie mai mare care o vom simți împreună dacă vom ști să ne rugăm cu toții aici în Biserica lui Hristos venind la Sfânta Liturghie.

Binecuvântați Înaltpreasfinția Voastră ! ».

 

Înaltpreasfințitul Iosif ne-a binecuvântat pe toți și ne-a lăsat cu bucurie în suflet în dragostea lui Hristos :

 

« Tuturor Dumnezeu  să vă ajute, să vă binecuvinteze, să vă întărească, să vă miluiască și să vă dăruiască zeci de ani binecuvântați. Zece au trecut, alte zeci și zeci de ani să petrecem împreună în dragostea lui Dumnezeu ».

 

Ziua de 12 octombrie 2014 - va rămâne înscrisă în istoria Parohiei de la Lille ca zi de mare binecuvântare și aducem mulțumiri Atotputernicului Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfântului Ioan Botezătorul și Sfintei Cuvioase Parascheva - ocrotitorii acestei parohii, care ne-au ajutat să dăm Sfântului locaș din Lille chipul cel frumos și luminos care ne îndeamnă la rugăciune pe toți.

Rugăm pe bunul Dumnezeu să îl ocrotească pe Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, care a fost alături de noi întotdeauna și ale căror rugăciuni și încurajări ne-au înconjurat permanent.

 

Dumnezeu să primească rugăciunile noastre şi să binecuvinteze pe toţi: ctitori, sculptori, pictori, donatori, ostenitori şi binefăcători, care au ajutat la realizarea  acestor lucrări sfinte în toți acești zece ani.

 

„Binecuvintează Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale”.

 

Doamna preoteasă,

Loredana Anastasia MERA

   

 

2 Decembrie 2014

Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 06 ianuarie 2019

Botezul Domnului – Epifania; Duminica Botezului Domnului

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Marți 01 ianuarie 2018

Tăierea Împrejur cea după Trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 30 decembrie 2018

Duminica după Nașterea Domnului (a Dumnezeieștilor părinți David împăratul,Iosif logodnicul şi Iacov fratele Domnului) (Fuga în Egipt)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Marți 25 decembrie 2018

Nașterea Domnului- Crăciunul

» citeste in continuare

Scrisoare pastorală la Nașterea Domnului 2018

Hristos se naște - Să căutăm să trăim în bunătatea lui Dumnezeu!

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 23 decembrie 2018

Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului)

» citeste in continuare