Scrisoare pastorală a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale la luminosul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt


Descarcă aici Scrisoarea Pastorala Rusalii 2021

Preacuviosului și Preacucernicului Cler,

Cinului monahal și poporului binecredincios din cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, Har, milă și pace de la Milostivul Dumnezeu,

iar de la noi, părintești binecuvântări.


RUSALIILE PLINIREA LUCRĂRII MÂNTUITOARE A LUI DUMNEZEU ÎN LUME

 

„Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva

unora ca acestea nu este lege.” (Galateni 5, 22 - 23)

 

 

Astăzi prăznuim întemeierea Bisericii care se naște odată cu pogorârea Sfântului Duh la Ierusalim, peste Sfinții Apostoli și peste ucenicii Domnului Hristos, Cel răstignit și înviat,  ,la cincizeci de zile de la Învierea Sa dintre cei morți. Lucrarea de mântuire a lumii se face, iată, prin Duhul Sfânt, în Biserică – Trupul tainic al Lui Hristos – care ia forma văzută în lume, prin venirea Sfântului Duh în chip de limbi de foc în cetatea Ierusalimului.

 

Lucrarea Duhului Sfânt în lume are nevoie de fiecare dintre noi, pentru toți suntem temple ale Duhului Sfânt” (I Cor. 6,19) şi în noi se preaslăvește Dumnezeu Cel în Treime arătat. El sfințește viața noastră, ne îndrumă spre tot lucrul bun și face să ne dorim sfințenia și să o căutăm în această viață. Pogorându-Se, Duhul Sfânt ne îmbracă cu putere de sus (Lc. 24, 49) pentru a putea depăși toate slăbiciunile și neputințele noastre, pentru a fi lumină pentru  cei din jurul nostru și a putea purta numele lui Hristos cu bucurie în lume.

 

Duhul Sfânt, Cel ce la începuturi dădea viață lumii, vine astăzi pentru a ne rezidi după chipul Celui înviat din morți. Acest Chip, îl primim în Biserică prin Botez, prin Ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin împărtășirea cu Sfântul Lui Trup și Sânge la fiecare Sfântă Liturghie. Astfel, Duhul Sfânt face din fiecare dintre noi „templu” al Preasfintei Treimi, purtători adevărați al harului și al iubirii dumnezeiești și mai cu seamă al darurilor Sale neprețuite care sunt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția” (Gal. 5, 22-23). De aceste daruri ne învrednicim atunci când îi urmăm întru toate Lui Hristos.

 

La acest binecuvântat Praznic suntem, așadar, chemați cu toții luăm aminte, cercetându-ne fiecare faptele noastre, care sunt „roadele” cele adevărate pe care le vedem rodind în noi înșine de la botez și chemăm neîncetat pe Duhul Sfânt ne sfințească viața. cerem mereu, precum odinioară prorocul David în Psalmul 50: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele (v. 11), încredințați fiind că peste noi toți se revarsă astăzi prisos de înnoire și de har.

 

Iubiți credincioși,

 

Anul acesta a fost dedicat, de către Patriarhia Română pastorației credincioșilor ortodocși care trăiesc în afara României, în toată lumea. Iată Biserica vine în întâmpinarea tuturor credincioșilor ei, dar în special a celor din afara granițelor, înțelegându-le greutățile cu care se confruntă, sprijinindu-i, încurajându-i și susținându-i prin rugăciunile ei permanente și prin activitățile ei concrete: pastorale, culturale și social-filantropice, mai ales în această perioadă marcată de amprenta pandemiei. Astfel, prin înființarea de noi parohii,


prin ierarhii și preoții care slujesc cu multă dăruire de sine, cu timp și fără timp, în condiții de foarte multe ori vitrege; prin promovarea valorilor autentice ale credinței ortodoxe, prin organizarea numeroaselor evenimente pastorale, misionare, catehetice, prin cultivarea și transmiterea tradițiilor, Biserica se străduiește vină în întâmpinarea problemelor majore ale credincioșilor ei răspândiți în cele zece țări ale Mitropoliei noastre.

 

Iubiți credincioși,

 

În freamătul lumii hărțuite, de mai bine de un an de zile, de un vrăjmaș pe cât de mic, pe atât de înspăimântător, în forfota așteptării unor noi începuturi, Biserica nu a intrat niciodată în carantină duhovnicească, ci a rămas mereu aproape de cei aflați în suferință, prin ajutoare concrete în alimente, medicamente, produse de primă necesitate și bani. Mulți dintre frățiile voastre ați susținut și susțineți în continuare numeroasele proiecte sociale în desfășurare, fapt pentru care suntem recunoscători și îl rugăm pe Mântuitorul Hristos binecuvinteze!

 

Știți cu toții, că în fiecare an, la acest Praznic izvorâtor de viață și sfințenie, se organizează o colectă în sprijinirea lucrării pastorale, sociale și misionare pe care o desfășoară Mitropolia noastră, colectă care datorită restricțiilor deosebite de anul trecut nu s-a putut organiza decât în foarte puține parohii.

 

Suntem conștienți că treceți cu toții prin momente de strâmtorare materială, datorate vremurilor pe care le trăim, însă suntem tot așa de conștienți grija pentru suflet și mântuire nu o neglijați niciodată. De aceea apelăm la bunăvoința fiecăruia și adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilitățile sale și „cum socotește cu inima sa”, precum ne învață Sfântul Apostol Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul, „cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său” (I Ioan 4, 21). Astfel, putem contribui și noi la mângâierea și ajutorarea celor care au avut mai mult de suferit de pe urma crizei pandemice care a lovit întreaga lume, săvârșind un lucru bineplăcut lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt.

 

În același timp, Mitropolia are nevoie de un centru care sa poată organiza evenimentele atât de necesare vieții noastre comunitare: conferințele preoțești, festivaluri, tabere pentru copii, conferințe pentru adulți, învățământul teologic pentru toate vârstele și multe altele. De aceea ne propunem ca toată colecta din acest an să fie folosită pentru cumpărarea acestui loc     care se află în imediata apropiere a sediului mitropolitan de la Limours și care corespunde întru totul nevoilor noastre misionare.

 

Să mulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, mai cu seamă astăzi, când se prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh, pentru toate darurile Sale, revărsate în Biserică, rugându-L ne facă parte tuturor de înnoirea harului Său în inimile noastre. Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!

 

Preasfânta Treime, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Cel ce astăzi S-a pogorât peste sfinții ucenici și apostoli la Ierusalim, binecuvinteze pe toți și facă parte de darurile cele netrecătoare (nepieritoare) ale Preasfântului Duh.


Ai voștri ierarhi şi păstori şi de tot binele cel spre mântuire doritori,

 

Mitropolitul IOSIF

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

 

Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

Episcopul TIMOTEI

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL

al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

 

† Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

 

Dată la reședința noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, la 20 iunie, în anul mântuirii 2021.

 

 

19 Iunie 2021

Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 24 octombrie 2021

Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 17 octombrie 2021

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului; Rugăciunea lui Iisus)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 10 octombrie 2021

Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 03 octombrie 2021

Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte- Iubirea vrăjmașilor)

» citeste in continuare

Binecuvântare la început de an universitar

Mesaj de binecuvântare tuturor studenților şi profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar la începutul noului an universitar 2021-2022.

» citeste in continuare

Prezentare carte Evagre le Pontique et Saint Jean Cassien

» citeste in continuare