2012 05 17 Din dragoste pentru frumos - Ambasada României la Paris

Actualităţi