Consiliul Mitropolitan

Consiliul Mitropolitan

În conformitate cu Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale:


Art. 17 Consiliul Mitropolitan este organ executiv al Adunării Mitropolitane.

Art. 18 Consiliul Mitropolitan este alcătuit din membri de drept:


, şi din membri aleşi:

  • câte un cleric şi doi laici din fiecare eparhie, desemnaţi de Adunarea Mitropolitană pentru un mandat de doi ani.


Dintre membrii cu vot deliberativ sunt aleşi un secretar şi un trezorier.

Art. 19 Consiliul Mitropolitan se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an şi în şedinţă extraordinară de câte ori este nevoie, la convocarea Mitropolitului. În caz de urgenţă, Mitropolitul poate să consulte în scris (fax sau e-mail confirmat prin scrisoare) membrii Consiliului mitropolitan. Aprobarea sau respingerea propunerii trebuie să întrunească două treimi din voturile membrilor. Răspunsul consilierilor trebuie să fie formulat în scris (fax sau e-mail confirmat prin scrisoare) şi intră în aplicare imediată, fiind considerat drept decizie a unui Consiliu Mitropolitan extraordinar.

Art. 20 Atribuţiile Consiliului Mitropolitan sunt:

  1. Elaborează raportul de activitate al Mitropoliei;
  2. Exercită atribuţiile Adunării Mitropolitane între sesiunile acesteia, cu excepţia celor rezervate în exclusivitate Adunării Mitropolitane (Art. 16b, 16d, 16e şi 16g);
  3. Veghează la îndeplinirea hotărârilor Adunării Mitropolitane;
  4. Avizează consultativ asupra propunerilor de modificare a structurii administrativ-teritoriale a Mitropoliei;
  5. Face propuneri Sinodului Mitropolitan şi Adunării Mitropolitane pentru activităţi şi strategii pastoral-misionare şi educative la nivel mitropolitan;
  6. Evaluează activităţile de autofinanţare la nivel mitropolitan şi propune programe şi măsuri necesare bunei administrări.


Actualităţi

Seara de gală a festivalului „Din Dragoste pentru Frumos”

» citeste in continuare

Vizită regală la Paris

În zilele de 13-15 octombrie 2019, Custodele Coroanei și Principele Radu se află într-o vizită cu caracter public în capitala Franței.

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Luni 14 octombrie 2019

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 13 octombrie 2019

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului; Rugăciunea lui Iisus)

» citeste in continuare

Festivalul Din dragoste pentru Frumos 2019 - Ediţia a IX-a

13 octombrie şi 16-20 octombrie 2019 - program detaliat

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 06 octombrie 2019

Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)

» citeste in continuare