Consiliul Mitropolitan

Consiliul Mitropolitan

În conformitate cu Statutul canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale:


Art. 17 Consiliul Mitropolitan este organ executiv al Adunării Mitropolitane.

Art. 18 Consiliul Mitropolitan este alcătuit din membri de drept:


, şi din membri aleşi:

  • câte un cleric şi doi laici din fiecare eparhie, desemnaţi de Adunarea Mitropolitană pentru un mandat de doi ani.


Dintre membrii cu vot deliberativ sunt aleşi un secretar şi un trezorier.

Art. 19 Consiliul Mitropolitan se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an şi în şedinţă extraordinară de câte ori este nevoie, la convocarea Mitropolitului. În caz de urgenţă, Mitropolitul poate să consulte în scris (fax sau e-mail confirmat prin scrisoare) membrii Consiliului mitropolitan. Aprobarea sau respingerea propunerii trebuie să întrunească două treimi din voturile membrilor. Răspunsul consilierilor trebuie să fie formulat în scris (fax sau e-mail confirmat prin scrisoare) şi intră în aplicare imediată, fiind considerat drept decizie a unui Consiliu Mitropolitan extraordinar.

Art. 20 Atribuţiile Consiliului Mitropolitan sunt:

  1. Elaborează raportul de activitate al Mitropoliei;
  2. Exercită atribuţiile Adunării Mitropolitane între sesiunile acesteia, cu excepţia celor rezervate în exclusivitate Adunării Mitropolitane (Art. 16b, 16d, 16e şi 16g);
  3. Veghează la îndeplinirea hotărârilor Adunării Mitropolitane;
  4. Avizează consultativ asupra propunerilor de modificare a structurii administrativ-teritoriale a Mitropoliei;
  5. Face propuneri Sinodului Mitropolitan şi Adunării Mitropolitane pentru activităţi şi strategii pastoral-misionare şi educative la nivel mitropolitan;
  6. Evaluează activităţile de autofinanţare la nivel mitropolitan şi propune programe şi măsuri necesare bunei administrări.


Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Marţi 21 noiembrie 2017

(†) Intrarea în Templu a Maicii Domnului

» citeste in continuare

Pastorala Sfântului Sinod la prima duminică din Postul Naşterii Domnului din anul 2017

Privind însemnătatea Anului omagial al Sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și a anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al Apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului, în cuprinsul Patriarhiei Române

» citeste in continuare

Apel sprijin Manastirea Namur

Apel pentru sprijin la renovarea bisericii mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” Namur, Belgia.

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 19 noiembrie 2017

Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 12 noiembrie 2017

Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Miercuri 08 noiembrie 2017

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

» citeste in continuare